Gojiea

Got paper, need crayons

Gojiea

[EUW] G4 Supp LF ADC

Gojiea

José, you're killing it out there!

Gojiea

Grandpa gets an amputation

Gojiea

Looking for duo EUW

Gojiea

Looking for duo EUW

Gojiea

Sold

Gojiea

What a steal